Thoả mái hơn với sự phát triển của Java

Tất cả các tính năng của IntelliJ IDEA nhằm tối đa hóa năng suất của nhà phát triển.

Nhà phát triển Thiết kế trực quan và phân tích mã mạnh mẽ có thể không chỉ cải thiện năng suất mà còn trải nghiệm niềm vui phát triển.

Hỗ trợ thông minh

IDE này là một phân tích mã sâu và thông báo của ứng viên liên quan đến từng bối cảnh. Chúng tôi hoàn thành mã bằng cách phân tích mã nhanh chóng và cung cấp khéo léo, nhanh chóng, đáng tin cậy công cụ tái cấu trúc.

Hướng đi thông minh

Bạn có thể chuyển đổi như là một cú nhấp chuột, phương pháp siêu, kiểm tra, khai báo và sử dụng như là thực hiện.

Tích hợp với công cụ xây dựng

Sứ mệnh là một công cụ quan trọng cung cấp các ngôn ngữ khác nhau để hỗ trợ tích hợp và hội nhập để tích hợp, bạn có thể dễ dàng sử dụng nếu không có plug-in.

Intellisense

Về cơ bản, mã được hoàn thiện và các ứng cử viên như tên lớp, phương pháp, trường, từ khoá trong phạm vi cụ thể, các ứng viên thông minh bổ sung được trình bày trong mối quan hệ.

Khung hỗ trợ chuyên nghiệp

IntelliJ IDEA là một IDE cho các ngôn ngữ lập trình khác như Java, SQL, JPQL, HTML và JavaScript và hỗ trợ trên mặt. Mặc dù mã Java dường như hỗ trợ chuỗi literals, cú pháp ngôn ngữ được chèn vào.

Hiệu suất tăng tốc

Nó nằm trong một chức năng intelliJ IDEA chia sẻ nhỏ. Vì IDE có thể tự động hóa nhiệm vụ phát triển lặp đi lặp lại đơn điệu, bạn không cần phải tốn nhiều công sức vào các chi tiết.

Hàm này vượt quá trình biên tập mã

Bộ biên tập IntelliJ IDEA có nhiều tính năng trên các chế độ xem khác nhau, bạn có thể sử dụng sản phẩm này với hầu hết các tính năng của các sản phẩm IDE khác. IDE sẽ giới thiệu các công cụ tương ứng để tự động phân tích ngữ cảnh.

Rất thông minh trong mọi cách

Sự hỗ trợ mã của IntelliJ IDEA không chỉ là một trình soạn thảo. Là một dòng được nhúng trong danh sách tìm kiếm các yếu tố, để truy cập vào cửa sổ công cụ, như một thiết lập chuyển đổi, bạn có thể duy trì năng suất cao trong chế biến khác nhau.